Kontaktné údaje

Imanpack HSC s.r.o., Družstevná 2208, 986 01 Fiľakovo, Slovenská republika
+421 911 380 985 (SK)
+36 30 293 5166 (HU)
info@imanpack.sk

Kontaktujte nás

Správa bude doručená na alfred.bari@imanpack.sk