null

Horizontálne flow-pack stroje

Flow-wrapper (HFFS) vhodný na balenie pevných výrobkov polypropylénovou (PP)
alebo polyetylénovou fóliou (PE).

null

Vertikálne baliace stroje

Vertikálny stroj na naplnenie formy (VFFS) vhodný na balenie pevných výrobkov
polypropylénovou (PP) alebo polyetylénovou fóliou (PE).

null

Počítacie a vážiace stroje

Počítadlo a váhy sú určené najmä na váženie rôznych veľkostí.

null

Stroje na tvarovanie kartónov

Kartónové stroje sú určené na formovanie kartónov počínajúc plochým vysekávaným
prierezom, ktoré sa potom posielajú na plnenie.

null

Paletizačné a manipulačné stroje

Paletizátor a vychystávacie miesto pre manipuláciu s balenými výrobkami, ich vkladanie
do krabíc a paletizáciu.

null

Ekologické systémy na zber pevného odpadu

Navrhujeme podzemné ekologické systémy pre diferencovaný zber tuhého mestského
odpadu v jednej štruktúre.